Osteopathie William Elbers

Alle systemen in het lichaam werken mee om het gezond te houden of om een ziekte te lijf te gaan. Functioneert een deel van het lichaam niet goed, dan beïnvloedt dat ook de rest.

De Kosten

De prijs voor een consult osteopathie van 45 minuten bedraagt € 89,-

In het aanvullende pakket vergoeden de meeste zorgverzekeraars Osteopathie, geheel of gedeeltelijk. Neem contact op met uw zorgverzekeraar om te weten of dat ook geldt voor u.

Op de site vindt u ook een lijst van vergoedingen van de zorgverzekeraar t.a.v. osteopathie.
De praktijk is uiteraard geregistreerd bij het Nederlands Register voor Osteopathie (NRO) en aangesloten bij de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (NVO).

De AGB code van de praktijk is: 013530

De AGB code zorgverlener is : 034540

De praktijk is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 092010910000

Betalingsvoorwaarden

Voorwaarden

Deze betalingsvoorwaarden maken onderdeel uit van alle behandelingsovereenkomsten gesloten tussen Osteopathie praktijk W. Elbers en haar patiënten. De kosten van behandeling van minderjarigen, worden in rekening gebracht aan de wettelijk vertegenwoordigers.

Behandelkosten

Osteopathie praktijk W.Elbers berekent de bij haar patiënten in rekening te brengen tarieven voor behandeling, aan de hand van de daarvoor door de Nederlandse Vereniging voor Osteopathie (N.V.O.) vastgestelde richtlijnen.

Betalingen

Behandelingen dienen na afloop van het consult per pin of contant afgerekend te worden.

Afspraken

Afspraken, die niet kunnen worden nagekomen door de patiënt dienen uiterlijk 24 uur voor aanvang van de behandeling door hem/haar te worden afgezegd. Bij het niet afzeggen binnen de hiervoor gestelde termijn, behoudt Osteopathie praktijk W. Elbers zich het recht voor om het tarief van de voorgenomen behandeling bij de patiënt in rekening te brengen.

 

 

Neem contact op

Telefoon: 024-6455545

Email: info@osteopathie-elbers.nl

Openingstijden

Ma - Vrij 08:00 - 18:00

Praktijkadres

Osteopathie praktijk W. Elbers
Kelvinstraat 45A
6601 HH Wijchen